ประวัติภาควิชาบัญชี
      ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการเปิดสอนวิชาการบัญชี
การพาณิชยศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ขึ้นในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการโครงการเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2481
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเปิดแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์เป็นแผนกวิชาอิสระแผนกหนึ่งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์อุปการะคุณไชยยศสมบัติเป็นหัวหน้าแผนกวิชา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486
 
 
คณาจารย์
      ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิตที่มากที่สุดในประเทศ
บทความของคณาจารย์
 
Find us on Facebook

 
 
 
 
 
เรื่องราวความสำเร็จ
เล่าเรื่องความสำเร็จ กับคุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
อ่านรายละเอียด
 
เล่าเรื่องราวความสำเร็จ กับคุณภรณี หรูวรรธนะ
อ่านรายละเอียด
 
เล่าเรื่องราวความสำเร็จ กับนายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
 
วันนี้เราจะมารู้จัก “พี่แจ๊ค” รุ่นพี่คนสวยที่จบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะ
อ่านรายละเอียด
 
อ่านย้อนหลัง >
 
 
 
หลักสูตรของเรา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
โครงการอบรม
ข่าวและกิจกรรม
17 เมษายน 2555
สิ่งที่ควรปฏิบัติในการฝึกงานหรือเริ่มงานใหม่สำหรับนิสิตทุกคน
อ่านรายละเอียด
 
23 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2555
อ่านรายละเอียด
 
14 มีนาคม 2555
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ทุกข์์มีกี่ล้านเรื่อง...เดินจงกรมช่วยคุณได้
อ่านรายละเอียด
 
14 มีนาคม 2555
การอบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 
 
 
 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
E-mail : info.acc@acc.chula.ac.th     Website : http//account.acc.chula.ac.th